کارگاه مهارت‌های زندگی برگزار شد

کارگاه مهارت‌های زندگی برای کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در جهت آشنایی بیشتر کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با مهارت‌های خودباوری کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محل نمازخانه امام حسن مجتبی (ع) این سازمان برگزار شد.