مسابقات بدمینتون شهروندی برگزار شد

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مسابقات بدمینتون شهروندی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کمیته ورزش شهروندی شهرداری بندرعباس که به تازگی فعالیت‌های خود را آغاز کرده است در جهت گسترش فعالیت‌های ورزشی در محلات با راه‌اندازی انجمن‌های مختلف این فعالیت‌ها را به شکل ویژه‌تری در حال پیگیری است.

در همین راستا مسابقات بدمینتون همگانی به صورت تک نفره و دو نفره برای آقایان و بانوان با همکاری هیئت بدمینتون هرمزگان برگزار شد.

در بخش بدمینتون بانوان تک نفر (سینگل) خانم فاطمه رهبان نفر اول خانم شیما زارع نفر دوم و خانم رضوان صادقی و سپیده بهرامی نفر سوم  مشترک شدند.

در بخش دوبل بانوان ( دو نفره) خانم ها فاطمه تختی ، پریا هوشمند مقام اول ، خانم ها سپیده بهرامی ، شیما زارع مقام دوم ، خانم ها فاطمه رهبان ، رافعه خطیب مقام سوم را کسب کردند.

در بخش سینگل (یک نفره) آقایان به ترتیب علی اکبر هاشمی پور  مقام اول ، علی رضا حدادی نژاد مقام دوم و محمود نصر مقام سوم را کسب کردند.

در بخش دوبل(دو نفره) آقایان علی رضا حدادی نژاد و محمد دینار مقام اول ، کیوان سارانی نژاد ، علی اکبر هاشمی پور مقام دوم و محمود نصر و کاظم هنری مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در پایان از نفرات برتر مسابقات و ٣ نفر از کودکانی که در این مسابقات شرکت کرده بودند به رسم یادبود جوایزی اهدا شد.