مسابقه پرتاب آزاد بسکتبال کارکنان شهرداری بندرعباس برگزار شد

مسابقه پرتاب آزاد بسکتبال در قالب یازدهمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه یازدهمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس مسابقات مسابقه پرتاب آزاد بسکتبال کارکنان شهرداری بندرعباس برگزار شد.

این مسابقه با حضور آقایان و بانوان کارمند در مناطق و سازمان‌های شهرداری بندرعباس در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی برگزار شد.

در پایان این رقابت آقایان مهدی اکبری، رضا زمردی و محمدرضا بهنامرشدی به ترتیب عناوین برتر را کسب کردند.

همچنین در بخش بانوان این رقابت نیز فرشته نصیری توانست عنوان برتر را کسب کند.

FavoriteLoadingAdd to favorites
RSS
Instagram