مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری بندرعباس برگزار شد

مسابقات شطرنج بانوان در قالب یازدهمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه یازدهمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری بندرعباس مسابقات شطرنج بانوان کارکنان شهرداری بندرعباس برگزار شد.

در پایان این مسابقات خانم ها عامری از سازمان مدیریت پسماند، سپاه از شهرداری مرکزی و دستوم و زارعی مشترکاً از شهرداری مرکزی به ترتیب عناوین برتر را کسب کردند.

FavoriteLoadingAdd to favorites
RSS
Instagram