فعالیت‌های فرهنگی در محلات بندرعباس گسترش می‌یابند

با حضور شهردار بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و رئیس حوزه هنری هرمزگان برنامه‌های و مشکلات فرهنگسرای دوراهی ایسینی بندرعباس بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در این نشست شهردار بندرعباس ابراز کرد: خواسته شهروندان گسترش فعالیت‌های فرهنگی است و امروزه با توسعه فناوری نگاه‌ها نسبت به فرهنگ تغییر یافته است و نمی‌توان در زمینهٔ فرهنگ رویکردی چون گذشته داشت و نیازها و خواسته‌های جدید رویکردهای جدید را می‌طلبد.

عباس امینی زاده بیان کرد: فرهنگ موضوع بسیار مهمی است که خوشبختانه شاکله فرهنگی شهرداری بندرعباس نگاه باز و روشنی در این زمینه دارد.

وی افزود: فرهنگسراها به عنوان یکی از محل‌های تأثیرگذار فرهنگی با فعالیت در محلات می‌توانند به ارتقای سطح فرهنگی محلات کمک‌ها شایانی کنند.

امینی زاده با تقدیر از برگزاری هفته فرهنگی دوراهی ایسینی با محوریت فرهنگسرای دوراهی ایسینی، ادامه داد: نحوه اداره فعالیت‌های فرهنگی و هنری در فرهنگ‌سراها باید به‌گونه‌ای باشد که مشارکت شهروندان را نیز به همراه داشته باشد تا بتواند تأثیرگذارتر باشد.

در ادامه این نشست رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، تصریح کرد: یکی از رسالت‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس توسعه برنامه‌های فرهنگی و هنری در دل محلات بندرعباس بوده است و با ایجاد فرهنگسراها و ساخت بسترها به دنبال شکوفایی و شناسایی استعدادها در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، اجتماعی و فرهنگ شهروندی هستیم.

محمدمهدی جهانبخش اظهار کرد: یکی از محلاتی که خواستگاه پرورش استعدادهای درخشان در عرصه‌های فرهنگی و هنری بوده است محله دوراهی ایسینی بندرعباس است که شاهد بهره‌برداری مجدد فرهنگسرای این محله بودیم.

وی اضافه کرد: برنامه‌های صورت گرفته در هفته فرهنگی دوراهی ایسینی بسیار خوب و شایسته بود و توانست مخاطبان بسیاری را در این محله به خود جذب کند.

جهانبخش خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات خوب این رویداد استفاده از ظرفیت‌های شهروندی بود و رویکرد ما در سایر فرهنگسراها در شهر بندرعباس نیز استفاده از ظرفیت‌های شهروندی خواهد بود.

انوشیروان پیشدار رئیس حوزه هنری هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری در محلات اقدام شایسته‌ای به شمار می‌رود از برگزارکنندگان و حامیان برگزاری هفته فرهنگی دوراهی ایسینی تقدیر کرد.

FavoriteLoadingAdd to favorites