ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با دانشگاه‌ها گسترش می‌یابد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در جهت هم‌افزایی و ارتباط دوسویه میان مراکز آموزش عالی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با تأکید بر استمرار نشست‌های هم‌اندیشی با دانشگاه‌ها بیان کرد: نظرات مطرح‌شده در این نشست‌ها‌، تحلیل، واکاوی و تبدیل به برنامه می‌شوند تا در قالب راهبردها و برنامه‌های استراتژیک سازمان ارائه شود.

محمدمهدی جهانبخش به تشریح وظایف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس پرداخت و با یادآوری تغییر ماهیت کارکرد شهرداری‌ها عنوان کرد: در تعریف جدید شهرداری از یک‌نهاد خدماتی و عمرانی صرف به نهادی اجتماعی و مردمی تغییریافته و سازمان نیز با دو عملکرد فرهنگی و ورزشی و در رأس آن امور اجتماعی شهروندان به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و به‌ویژه جامعه دانشگاهی است.

وی با تأکید بر هم‌افزایی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس و دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: به‌کارگیری نخبگان روان‌شناسی بالینی واحد بندرعباس در کارگروه‌های ورزشی، فرهنگی و گردشگری این سازمان بر اساس نیازسنجی و اولویت مردم در محلات شهر انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس نیز در این نشست رویکرد ایجاد هم‌افزایی دستگاه‌ها در مشارکت حداکثری را از عوامل تصمیم‌ساز جوامع امروزی دانست و افزود: در این راستا تجمیع امکانات و ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مجموعه‌های علمی و اجرایی در استان هرمزگان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی امری ضروری است.

مهدی باقری گام مهم در اقدامات فرهنگی را شناسایی مشکلات عنوان کرد و بیان کرد: این کشف و شناسایی باید در مراکز دانشگاهی و از طریق پژوهش‌های علمی در اختیار نهادهای مجری برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد تا اقدامات آنان بر مبنای واقعیات و نیازهای حقیقی باشد.

وی در پایان تأثیر رو به افزایش نهادهای اجتماعی بر عناصر دولتی و حاکمیتی در جوامع را مهم ارزیابی کرد و گفت: برای اعتلای جامعه و تصمیم‌گیری صحیح، هم‌افزایی و ارتباط دوسویه میان مراکز آموزش عالی و دستگاه‌های اجرایی لازم است.

FavoriteLoadingAdd to favorites