مسابقات شطرنج خانواده در بندرعباس برگزار شد

هفتمین دوره مسابقات شطرنج خانواده با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و هیئت شطرنج هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بیان کرد: تأثیر ورزش بر سلامتی جسمانی و روانی و میزان مشارکت شهروندان امری انکار نشدنی است.

محمدمهدی جهانبخش افزود: فعالیت‌های همگانی و خانوادگی، علا‌وه بر سلا‌مت جسمانی و روانی افراد جامعه، زمینه ارتباط و مشارکتی مفرح میان شهروندان را فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: هفتمین دوره مسابقات شطرنج خانواده با هدف ارتقای شورونشاط، سلامت و مشارکت خانواده‌ها با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و هیئت شطرنج هرمزگان در خانه شطرنج بندرعباس برگزار شد.

جهانبخش ادامه داد: این مسابقات با حضور ١٩ خانواده در قالب تیم‌های دو نفره به روش سویسی در ٧ دور برگزار شد.

وی تصریح کرد: در پایان این رقابت‌ها خانواده فلاح مقام اول، برادران علیزاده مقام دوم و برادران عبدالصمدی مقام سوم را کسب کردند و همچنین خانواده ذاکری جایزه ویژه این دوره مسابقات را از آن خود کردند.

FavoriteLoadingAdd to favorites