مراسم روز جهانی حفاظت از اکوسیستم‌های مانگرو برگزار می‌شود

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مراسم روز جهانی حفاظت از اکوسیستم های مانگرو در بندرعباس برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در راستای حفظ اکوسیستم های مانگرو، مراسم روز جهانی حفاظت از اکوسیستم های مانگرو در بندرعباس برگزار می‌شود.

این مراسم چهارشنبه ۳ مردادماه در محل سالن کنفرانس اداره کل منابع طبیعی هرمزگان برگزار می‌شود.