تماشای طولانی ترین خسوف سال با استقبال شهروندان همراه بود

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری آکادمی فیزیک و نجوم بندرعباس تماشای طولانی‌ترین خسوف قرن را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ماه‌گرفتگی ۵ مرداد ۱۳۹۷ یکی از خاص‌ترین رویدادهای نجومی سال‌های اخیر بود.

این ماه‌گرفتگی کامل به مدت بیش از یک ساعت طول کشید و طولانی‌ترین خسوف کامل قرن بود.

شهروندان بندرعباسی برای تماشای این ماه‌گرفتگی جمعه ۵ مرداد ماه با حضور در بوستان سورو، این ماه‌گرفتگی را بیننده بودند.

FavoriteLoadingAdd to favorites