دوره آموزشی کمک های اولیه برگزار شد

دوره آموزشی کمک های اولیه با استقبال شهروندان در فرهنگسرای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: با هدف انجام اقدامات اولیه صحیح در زمان بروز حوادث دوره های رایگان کمک های اولیه برگزار شد.

محمدمهدی جهانبخش افزود: در این دوره ها که با استقبال شهروندان مواجه شده است، مسائل مورد نیاز در خصوص اقدامات اولیه صحیح در زمان بروز حوادث برای افرادی که دسترسی سریع به مراکز بهداشتی و درمانی ندارند آموزش داده شد.

وی ابراز کرد: این دوره آموزشی با حضور بانوان علاقه مند به صورت رایگان در فرهنگسرای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار شد.

FavoriteLoadingAdd to favorites