مدیر جدید امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منصوب شد

مراسم تکریم و معارفه مدیر امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزش شهرداری بندرعباس، مراسم تکریم و معارفه مدیر امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محل این سازمان برگزار شد.

این مراسم با حضور حمیدرضا سلیمی مدیر امور مالی شهرداری بندرعباس، محمدمهدی جهانبخش رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و دیگر کارکنان این سازمان برگزار شد.

در این مراسم ضمن سپاس از تلاش‌های “مژگان کرمی” در سمت مدیریت امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، “بابک مرادی” به سمت مدیر جدید امور مالی این سازمان منصوب شد.