توزیع مجموعه “امام مهربان دوست خوب بچه ها” توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس تعداد ۱۰ هزار جلد کتاب با عنوان امام مهربان دوست خوب بچه ها را توزیع کرد.
این مجموعه ۶ جلدی با کوشش محمد عامری سیاهویی و تصویرگری مهدی بادیه پیما و توسط نشر رسول منتشر شده است.
مجموعه امام مهربان دوست خوب بچه ها، گوشه ای از اخلاق و رفتار امام خمینی(ره) با بچه ها است. کودکان و نوجوان عزیز برای اینکه امام را بهتر بشناسند، از سخنان ایشان پند بگیرند و از کلام شیرین و رفتار پر محبت امام لذت ببرند خواندن این مجموعه برای آنان توصیه می گردد.
عناوین این مجموعه:
۱- بازی و شوخی
۲- آسمان محبت
۳- نماز قلب بچه ها
۴- پندهای شیرین
۵- هدیه و هدیه ها
۶- نامه ها و پاسخ ها