راهیابی فوتبال آموزان شهرداری بندرعباس به فستیوال مدارس فوتبال

سه فوتبال آموز مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس به فستیوال مدارس فوتبال زیر ۱۲ سال استان هرمزگان دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، پس از درخشش فوتبال آموزان مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس در فستیوال مدارس فوتبال شهرستان بندرعباس، سه بازیکن از این مدرسه فوتبال به فستیوال مدارس فوتبال استان هرمزگان راه یافتند.

فوتبال آموزان امیرحسین رئیسی، امیرحسین ملائی و حمیدرضا پوردرویش افرادی هستند که از مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس به فستیوال مدارس فوتبال استان هرمزگان و انتخابی کشور راه یافتند.

این فستیوال پنجشنبه ۲۵ مردادماه در بندرعباس برگزار می شود و برگزیدگان این فستیوال ورزشی به مرحله کشوری راه می یابند.

FavoriteLoadingAdd to favorites