معاون جدید برنامه‌ریزی شهرداری بندرعباس منصوب شد

با حکم شهردار بندرعباس، محمدمهدی جهانبخش به عنوان معاون جدید برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری بندرعباس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، محمدمهدی جهانبخش با حفظ سمت ریاست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، طی حکمی از سوی عباس امینی زاده به سمت سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری بندرعباس منصوب شد.

پیش‌ازاین محسن یکتا پور این سمت را در شهرداری بندرعباس عهده‌دار بود که امروز صبح طی مراسمی از زحمات وی تقدیر به عمل آمد و محمدمهدی جهانبخش به سمت سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری بندرعباس معرفی شد.