برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در هفته کودک اعلام شد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: در هفته کودک امسال فرصت ها و زمینه های مختلف برای بازی و نشاط کودکان در محلات را باید صورت دهیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، محمدمهدی جهانبخش در نشست با کمیته های برگزاری روز جهانی کودک در بندرعباس، بیان کرد: شاید مظلوم ترین قشر جامعه کودکان باشند که کمتر به مسائل مربوط به آن ها پرداخته شده است.

وی افزود: با توجه به تقارن هفته کودک امسال و ماه محرم، باید برنامه های این هفته همراه با بازی و نشاط کودکان و رعایت شئونات این ماه عزا باشد.

جهانبخش تصریح کرد: فعالیت برای کودکان به یک روز خلاصه نمی شود و بخش زیادی از فعالیت دستگاه های اجرایی باید مختص کودکان باشد.

وی اضافه کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس سابقه برگزاری برنامه های مختلف برای گروه های سنی مختلف را دارد و باید برنامه های هفته کودک امسال را با همکاری دیگر دستگاه ها شایسته تر از گذشته برگزار کنیم.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه روز جهانی کودک امسال با شعار کودک، صلح، بازی و نشاط نام گذاری شده است، اظهار کرد: در هفته کودک امسال فرصت ها و زمینه های مختلف برای بازی و نشاط کودکان در محلات را باید صورت دهیم و چه بسا خوب است این اقدامات ادامه دار باقی بمانند.

وی ابراز کرد: در این هفته علاوه بر برگزاری همایش بزرگ کودکان همزمان با روز جهانی کودک در ساحل بندرعباس اقدامات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در این خصوص با اجرای برنامه های مختلف ورزشی و فرهنگی در محلات مختلف بندرعباس صورت می پذیرد.