چاپ کتاب حدیث عاشقی

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری کنگره سرداران شهید و شهدای استان هرمزگان به مناسبت سوم خرداد و به یاد شصت شهید عملیات بیت المقدس (آزاد سازی خرمشهر) کتاب حدیث عاشقی را چاپ کرد.
این کتاب شامل زندگینامه و وصیت نامه شصت شهید گرانقدر عملیات بت المقدس می باشد که در تعداد ۳۰۰۰ جلد چاپ گردید.