تور گردشگری مادر و کودک برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، تور گردشگری مادر و کودک در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، تور گردشگری مادر و کودک با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و دپارتمان بانوان مثبت تور برگزار شد.

این تور گردشگری شامل برنامه‌های مختلف از جمله جشن تولد آبان ماهی‌ها، بازی‌های گروهی، روانشناسی کودک، پذیرایی و سفالگری بود.

این برنامه گردشگری در شهر بندرعباس برای مادران و کودکانشان با استقبال شهروندان، در محل پارک بانوان واقع در پارک جنگلی بندرعباس برگزار شد.