آموزش ساخت کاردستی با مواد بازیافتی در فرهنگسرای دوراهی ایسینی

در راستای آموزش مدیریت بازیافت به کودکان، آموزش ساخت کاردستی با مواد بازیافتی به هنرآموزان فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از آنجا که افزایش سطح آگاهی و ارتقا دانش شهروندان زمینه‌ساز رسیدن به شهری آرمانی و مطلوب است، آموزش مدیریت پسماند برای کودکان می‌تواند در این راستا بسیار مؤثر باشد.

در همین راستا در جهت ارتقای سطح فرهنگ شهروندی، آموزش ساخت کاردستی با مواد بازیافتی برای کودکان هنرآموز فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی برگزار شد.

در این برنامه آموزشی که هر هفته با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس برگزار می‌شود در جهت به کار بردن مواد بازیافتی و عدم استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در خرید، آموزش ساخت کاردستی با درب بطری و ساخت کیسه‌های پارچه‌ای انجام پذیرفت.

این برنامه آموزشی دوشنبه هر هفته با حضور کارشناسان مربوطه با استقبال هنرآموزان در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار می‌شود.