شب شعر رسم دعبل برگزار می شود

شب شعر “رسم دعبل” با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در آستانه شهادت امام رضا (ع)، شب شعر “رسم دعبل” در بندرعباس برگزار می شود.

این مراسم با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت شهادت امام رضا (ع) برگزار می شود.

شب شعر “رسم دعبل” ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۸ در محل سالن فردوسی واقع در شهرداری مرکزی بندرعباس برگزار می شود.