مشاوره حقوقی در فرهنگسرای دوراهی ایسینی انجام می شود

مرکز مشاوره فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس در خصوص ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان خدمت رسانی می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، تصریح کرد: امروزه در بیشتر کشورها آموزش‌ها و مشاوره‌ها از اولویت اساسی در پیشگیری و انتخاب مسیر صحیح در امور مختلف زندگی به شمار می روند.

محمد مهدی جهانبخش افزود: امروزه با تخصصی شدن امور و پیچیدگی‌های موجود، نیاز همه افراد به اطلاع از حداقل حقوق خویش برای بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی احساس می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای آموزش صحیح به شهروندان در زمینه های مختلف، مرکز مشاوره فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس اقدام به انجام خدمات رایگان کرده است.

جهانبخش اظهار کرد: در این طرح که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و دادگستری هرمزگان در حال انجام است، مشاوره های مورد نیاز شهروندان در زمینه های حقوقی صورت می پذیرد.

وی اضافه کرد: شهروندان برای برخورداری از مشاوره های حقوقی به صورت فردی یا گروهی می توانند با مراجعه به فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس اقدام به تعیین وقت مشاوره کنند.