شب شعر رسم دعبل برگزار شد

شب شعر “رسم دعبل” با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در آستانه شهادت امام رضا (ع)، شب شعر “رسم دعبل” در بندرعباس برگزار شد.

این مراسم با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت شهادت امام رضا (ع) برگزار شد.

شب شعر “رسم دعبل” با حضور شعرای آیینی بندرعباس در محل سالن فردوسی واقع در شهرداری مرکزی بندرعباس برگزار شد.