رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از مجموعه‌های مختلف این سازمان بازدید کرد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس جهت بررسی فعالیت‌های مجموعه‌های در اختیار این سازمان از آن‌ها بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، الیاس محسنی ضمن بازدید از مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به بررسی عملکرد این مجموعه‌ها پرداخت.

وی در بازدید از فرهنگسراهای شهدای دوراهی ایسینی و شهید کاشانی ضمن تأکید بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات بندرعباس بیان کرد: فرهنگ موضوع بسیار مهمی است که باید همواره برای داشتن شهری آرمانی مدنظر باشد.

محسنی افزود: فرهنگسراها به‌عنوان یکی از محل‌های تأثیرگذار فرهنگی با فعالیت در محلات می‌توانند به ارتقای سطح فرهنگی محلات کمک‌های شایانی کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس همچنین از مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس بازدید و طی این بازدید بخش‌های مختلف و فعالیت‌های این مجموعه ورزشی را موردبررسی قرارداد.

محسنی ضمن این بازدید ابراز کرد: ورزش مقوله بسیار مهمی برای شهروندان به شمار می‌رود و به این مضمون باید توجه ویژه داشت تا شهروندان با نشاطی را در جامعه داشته باشیم.

وی در طی این بازدید با بازیکنان و کادر فنی تیم های پایه شهرداری بندرعباس نیز دیدار کرد و مسائل و مشکلات آن‌ها را موردبررسی قرارداد.