ویژه برنامه من یار پند دانم در فرهنگسرای گلستان برگزار شد

در آستانه روز کتاب ویژه برنامه “من یار پند دانم” به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در فرهنگسرای گلستان بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در آستانه روز کتاب ویژه برنامه “من یار پند دانم” به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در فرهنگسرای گلستان بندرعباس برگزار شد.

این ویژه برنامه با اجرای نمایش کودکان، قصه خوانی، سرود، موسیقی، اهدای کتاب و برگزاری مسابقات برای کودکان همراه بود.

این ویژه برنامه به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزرشی شهرداری بندرعباس با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی هرمزگان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و شهرداری منطقه دو بندرعباس برگزار شد.

ویژه برنامه من یار پند دانم در فرهنگسرای گلستان بندرعباس با استقبال کودکان همراه بود.