نشست کمیسیون معاملات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برگزار شد

کمیسیون معاملات، واگذاری، امور پشتیبانی، تأسیسات و … سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کمیسیون معاملات، واگذاری، امور پشتیبانی، تأسیسات و … سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تشکیل جلسه داد.

این نشست با حضور اعضای این کمیسیون در محل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

در این نشست شرکت خدماتی در جهت خدمت‌رسانی و تأمین نیروی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس مشخص شد.