جشن رسول رحمت (ص) در کوی گلستان برگزار شد

هم‌زمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در کوی گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، هم‌زمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در کوی گلستان برگزار شد.

این جشن که همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و نشاط‌آور بود با استقبال اهالی محله چاهستانی ها، کوی گلستان برگزار شد.