بازدید رئیس سازمان از پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در منطقه دو بندرعباس

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به همراه مدیر منطقه دو شهرداری بندرعباس از پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دست بهره‌برداری واقع در منطقه دو بندرعباس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به همراه مدیر منطقه دو شهرداری بندرعباس از پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دست بهره‌برداری واقع در منطقه دو بندرعباس بازدید کردند.

در این دیدار الیاس محسنی ضمن بازدید از پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دست بهره‌برداری واقع در منطقه دو شهرداری بندرعباس از نزدیک در جریان روند اجرایی آن‌ها قرار گرفت.

در این دیدار مسئولین بخش‌های مختلف سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی و منطقه دو شهرداری بندرعباس نیز حضور داشتند.