دومین جشنواره برترین پایگاه‌های مسجد محور برگزار می‌شود

دومین جشنواره برترین پایگاه‌های مسجد محور هرمزگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین جشنواره برترین پایگاه‌های مسجد محور هرمزگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می‌شود.

این جشنواره با تقدیر از کانون‌های فرهنگی و هنری فعال در برگزاری کلاس‌های اوقات فراغت تابستان گذشته همراه است.

دومین جشنواره برترین پایگاه‌های مسجد محور هرمزگان پنجشنبه ۱۵ آذرماه بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد جامع بندرعباس واقع در چهارراه شهید مطهری برگزار می‌شود.