همایش ورزش صبحگاهی برگزار می‌شود

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، همایش ورزش صبحگاهی در کوهستان پارک پنجه علی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس همایش ورزش صبحگاهی در کوهستان پارک پنجه علی برگزار می‌شود.

این همایش ورزش صبحگاهی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کمپین فرهنگی پورستا و کمیته فرهنگی قدمگاه پنجه علی برگزار می‌شود.

این همایش صبح جمعه ساعت ۶ از محل ورزشگاه شهدای دوراهی ایسینی آغاز و پس از کوه‌نوردی و انجام ورزش صبحگاهی در محل کوهستان پارک پنجه علی به پایان می‌رسد.