همایش رمز فتح المبین برگزار شد

همایش “رمز فتح المبین ” یادواره شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم هرمزگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، همایش “رمز فتح المبین ” یادواره شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم هرمزگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

این همایش با سخنرانی در خصوص جایگاه شهید و شهادت و مداحی همراه بود.

همایش رمز فتح المبین با حضور مجید عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس و الیاس محسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محل کوی نیایش بندرعباس برگزار شد.