همایش ورزش صبحگاهی برگزار شد

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، همایش ورزش صبحگاهی در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس همایش ورزش صبحگاهی در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی برگزار شد.

این همایش ورزش صبحگاهی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کمپین فرهنگی پورستا و کمیته فرهنگی قدمگاه پنجه علی برگزار شد.

این همایش صبح جمعه با حضور شهروندان علاقه‌مند به ورزش با انجام برنامه‌های مختلف ورزشی در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی برگزار شد.

FavoriteLoadingAdd to favorites