همایش ورزش صبحگاهی برگزار شد

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، همایش ورزش صبحگاهی در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس همایش ورزش صبحگاهی در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی برگزار شد.

این همایش ورزش صبحگاهی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کمپین فرهنگی پورستا و کمیته فرهنگی قدمگاه پنجه علی برگزار شد.

این همایش صبح جمعه با حضور شهروندان علاقه‌مند به ورزش با انجام برنامه‌های مختلف ورزشی در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی برگزار شد.