کارگاه آموزشی پخت کیک در فرهنگسرای دوراهی ایسینی برگزار شد

با حضور بانوان علاقمند به کیک و شیرینی پزی، کارگاه آموزشی پخت کیک در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس،  رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بیان کرد: درخشش بانوان در تمامی عرصه های مختلف نشان دهنده اهمیت به مقام و منزلت آن ها در جامعه است.

مریم درویشی ابراز کرد: استفاده از نقش مهم زنان در جامعه و همچنین بهره گیری از استعداها و ظرفیت های بسیار ارزشمند آنها می تواند راهکاری مهم برای بخشی از مشکلات موجود در جامعه باشد.

وی افزود: زنان به عنوان نیروی فعال جامعه، نقش محوری و مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند و اگر شرایط و بسترهای لازم برای توانمندسازی و فعالیت آنان فراهم شود، قطار رشد و توسعه همه جانبه با شتاب هر چه بیشتر به حرکت در می آید.

 درویشی ادامه داد: به همین منظور در راستای توانمندسازی بانوان و ایجاد شغل های خانگی، با حضور بانوان علاقمند به کیک و شیرینی پزی، کارگاه آموزشی پخت کیک در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار شد.

رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: این کارگاه آموزشی یک روزه با تدریس ماریا یزدان پناه با هدف آموزش بانوان و اشتغال آنان به فعالیت های هنری برگزار شد.