کارگاه آشنایی با کنترل خشم و خشونت در قوانین کشور برگزار شد


به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کارگاه آشنایی با کنترل خشم و خشونت در قوانین کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در این کارگاه آموزشی بیان کرد: موضوع خشونت بسیار موضوع مهمی به شمار می‌رود و جامعه امروز ما نیز با آن همراه شده است.

الیاس محسنی ابراز کرد: در خصوص خشونت در روابط خود باید محدودیت‌هایی را شامل شویم و این محدودیت‌های اجتماعی را برای خود به‌عنوان قانون به کار گیریم.

وی ادامه داد: اداره اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، با توجه به اهمیت موضوع جلوگیری از خشونت و آشنایی با قوانین کشور در این زمینه به خصوص برای کارکنان شهرداری بندرعباس این کارگاه آموزشی را برگزار کرد.

محسنی خاطرنشان کرد: اهمیت موضوع جلوگیری از خشونت را باید از مسئولیت‌های اجتماعی خود دانسته و بتوانیم از آن در زندگی روزانه خود بهره‌گیری کنیم.

همچنین رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در خصوص این کارگاه آموزشی اظهار کرد: زمانی که خشم بر رفتار انسان چیره شود، انسان ممکن است مدیریت رفتار خود را از دست بدهد، بنابراین باید در خصوص آسیب‌هایی که ممکن است بر فرد وارد شود و تبعات آن آگاه بود.

مریم درویشی اضافه کرد: از همین رو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در جهت آشنایی کارکنان سازمان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس کارگاه یک‌روزه آشنایی با قوانین کشور در خصوص کنترل خشم و خشونت را برگزار کرد.

وی عنوان کرد: این کارگاه یک‌روزه با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معاونت خدمات شهری، مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و شهرداری بندرعباس در سالن فردوسی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

مدرسین این کارگاه آموزشی محمد کریم نیا از کارشناسان مشاوره اداره کل بهزیستی هرمزگان و  محسن مینا از کارشناسان حقوقی دادگستری هرمزگان بودند.

گفتنی است پیش از برگزاری این کارگاه آموزشی اسماعیل موحدی نژاد، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس با حضور در جمع کارکنان سازمان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس به بیان نکاتی در خصوص مسئولیت‌های سنگین کارکنان این بخش از شهرداری بندرعباس پرداخت.