کارگاه آموزشی مدیریت پسماند در فرهنگسرای گلستان برگزار شد


رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی، کارگاه آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله در فرهنگسرای گلستان بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، سمیه صمصام پور بیان کرد: با افزایش آگاهی در حوزه تعامل شهروندان با یکدیگر، محیط شهری، مسئولان شهری و آشنایی با وظایفی که به عنوان یک شهروند بر عهده داریم می‌توانیم در جهت شهری آرمانی‌تر قدم برداریم.

وی افزود: افزایش سطح آگاهی و ارتقا دانش شهروندان زمینه‌ساز رسیدن به شهری آرمانی و مطلوب است و این موضوع از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح فرهنگ شهروندی به شمار می‌رود.

صمصام پور اضافه کرد: با کاهش هزینه‌های جمع‌آوری زباله می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد و این هزینه‌ها را می‌توان در بخش‌های توسعه‌ای صرف کرد تا شهروندان این خدمات را بهتر، از نزدیک لمس کنند.

وی خاطرنشان کرد: در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی کارگاه آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله در فرهنگسرای گلستان برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: در این کارگاه آموزشی که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس با حضور کودکان، نوجوانان و خانواده‌هایشان برگزار شد، حاضرین با اصول مدیریت پسماند و تفکیک زباله با هدف کاهش هزینه‌های جمع‌آوری زباله آشنا شدند.