کارگاه ارتباط مؤثر مادر و کودک برگزار شد


کارگاه ارتباط مؤثر مادر و کودک به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در فرهنگسراهای گلستان و شهید کاشانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: با هدف توانمندسازی، آموزش مناسب و ارتباط صحیح مادر و کودک، کارگاه ارتباط مؤثر مادر و کودک به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

سمیه صمصام پور ابراز کرد: کودکان و مادران زمانی که در کنار یکدیگر در فضایی بسیار صمیمی آموزش‌های لازم ارتباطی را ببینند، می‌توانند اثربخش‌تر عمل کنند.

وی عنوان کرد: با این هدف کارگاه ارتباط مؤثر مادر و کودک در فرهنگسرای گلستان و سرای فرهنگ شهید کاشانی بندرعباس برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: قصه‌گویی، بازی‌های کودکانه و آموزش ارتباط صحیح با کودکان در راستای رشد و تربیت مناسب کودکان توسط کارشناس مربوطه آرزو زرقانی از جمله برنامه‌های برگزاری این کارگاه‌های آموزشی بود.