فرهنگ‌سراهای شهرداری بندرعباس ارتقای فرهنگی و اجتماعی شهروندان را دنبال می‌کنند


رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: فرهنگ‌سراهای شهرداری بندرعباس در محلات به دنبال ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی شهروندان هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، الیاس محسنی در بازدید از فرهنگسراهای شهرداری بندرعباس بیان کرد: فرهنگ موضوع بسیار مهمی است که باید همواره برای داشتن شهری آرمانی مدنظر باشد.

وی ادامه داد: یکی از رسالت‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس توسعه برنامه‌های فرهنگی و هنری در دل محلات بندرعباس بوده است و با ایجاد فرهنگسراها و ساخت بسترها به دنبال شکوفایی و شناسایی استعدادها در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، اجتماعی و فرهنگ شهروندی هستیم.

محسنی افزود: فرهنگسراها به عنوان یکی از محل‌های تأثیرگذار فرهنگی با فعالیت در محلات می‌توانند به ارتقای سطح فرهنگی محلات کمک‌های شایانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳ فرهنگسرای شهید کاشانی، شهدای دوراهی ایسینی و گلستان در محلات سه‌راه برق، دوراهی ایسینی و چاهستانی ها بندرعباس در حال فعالیت هستند و دیگر فرهنگسراهای شهرداری بندرعباس در نقاط مختلف شهر در دست بهره‌برداری هستند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس ابراز کرد: در جهت ارتقای سطح فرهنگی محلات با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر بندرعباس به دنبال ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های فرهنگ‌سراهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس هستیم.

وی با بیان اینکه استقبال شهروندان از فعالیت‌های فرهنگسراها قابل‌تحسین است، گفت: به دنبال مشارکت بیشتر شهروندان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی در دل محلات بندرعباس هستیم و از ظرفیت‌های شهروندان در محلات مختلف برای اجرای برنامه‌ها استفاده می‌کنیم.