شورای شهر در گسترش فعالیت‌های فرهنگی حمایت های مثبتی داشته است


رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و آبتین امیری عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر بندرعباس دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، الیاس محسنی در این دیدار بیان کرد: خواسته شهروندان گسترش فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است و امروزه با توسعه فناوری نگاه‌ها نسبت به این مقولات خصوصاً فرهنگ تغییر یافته است و نمی‌توان در زمینهٔ فرهنگ رویکردی چون گذشته داشت و نیازها و خواسته‌های جدید رویکردهای جدید را می‌طلبد.

وی افزود: فرهنگ موضوع بسیار مهمی است که خوشبختانه شورای اسلامی شهر و شهرداری بندرعباس نگاه باز و روشنی در این زمینه دارد.

محسنی خاطرنشان کرد: فرهنگسراها به عنوان یکی از محل‌های تأثیرگذار فرهنگی با فعالیت در محلات می‌توانند به ارتقای سطح فرهنگی محلات کمک‌های شایانی کنند.

وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر بندرعباس با حمایت‌هایی که صورت داده است در گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی قدم‌های مثبتی را برداشته است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس عنوان کرد: برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و بالا بردن راندمان کاری فرهنگسراهای شهرداری بندرعباس نیاز به حمایت‌های بیشتری از سوی شورای اسلامی شهر بندرعباس داریم.

وی گفت: شورای اسلامی شهر بندرعباس می‌تواند در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ شهروندی با مصوبات حمایتی از این موضوعات حمایت‌های بیشتری را صورت دهد.