مراسم گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی زاهدان برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مراسم گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی زاهدان در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مراسم گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی زاهدان در بندرعباس برگزار شد.

این ویژه برنامه با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کنگره سرداران شهید و شهدای هرمزگان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

این مراسم با سخرانی دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حسینیه عاشقان ثارا… واقع در چهارراه مطهری بندرعباس برگزار شد.