دیدار رؤسای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و نجف‌آباد

در حاشیه نهمین نمایشگاه شهر ایده آل در بندرعباس، رؤسای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و نجف‌آباد با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در حاشیه نهمین نمایشگاه شهر ایده آل در بندرعباس، رؤسای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و نجف‌آباد با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار الیاس محسنی با تأکید بر تعامل و تبادل‌نظر ما بین نهادهای همکار در زمینه های های مختلف، بیان کرد: برپایی نمایشگاه‌هایی از این قبیل ارتباط آسان با نهادهای همکار در شهرهای دیگر را باعث می‌شود و به‌راحتی می‌توان فعالیت‌های انجام شده را بررسی کرد و به تبادل گذاشت.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف‌آباد نیز فعالیت‌های انجام شده توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس را مثبت ارزیابی کرد و در جهت ارتباط گسترده‌تر ابراز همکاری کرد.