شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان برگزار می‌شود

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان با ۳۳۲ غرفه و حدود ۴۰۰ ناشر و نمایندگی انتشارات در بندرعباس با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می‌شود.

۲۲۰ ناشر مستقل و ۱۶۰ نمایندگی با ۷۸ هزار و ۹۷۶ عنوان در نمایشگاه امسال حاضرند، همچنین پنج ناشر استانی شامل اندیشه استاد، جیبل، پاپیروس، سومیتا، زبانکده پردیس نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

کتاب‌ها با ۳۰ درصد تخفیف در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد که ۱۰ درصد آن توسط ناشرین و ۲۰ درصد از طریق مراجعه به بانک مستقر در نمایشگاه محقق می‌شود.

شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان همراه با برنامه‌های جنبی و اجرای شب‌های فرهنگی با حضور شهرستان‌های مختلف هرمزگان است.

این نمایشگاه چهارشنبه ۸ اسفندماه ساعت ۱۸:۳۰ در محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی بندرعباس واقع در سه‌راه جهانبار آغاز به کار می‌کند.