نگهبانان مجموعه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تقدیر شدند

با حضور رئیس حراست شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس حراست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس نشست هم‌اندیشی با نگهبانان مجموعه های مختلف سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، با حضور احمد احمدی رئیس حراست شهرداری بندرعباس، الیاس محسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و نادر نوک زاده رئیس حراست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس نشست هم‌اندیشی با نگهبانان این سازمان برگزار شد.

در این نشست نگهبانان مجموعه‌های مختلف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.

گفتنی است در این نشست به پاس زحمات و تلاش‌های این نگهبانان از آنان تقدیر به عمل آمد.