پنجمین یادواره شهدای ورزشکار برگزار شد

پنجمین یادواره شهدای ورزشکار با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حسینیه عاشقان ثارا… برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، پنجمین یادواره شهدای ورزشکار با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حسینیه عاشقان ثارا… برگزار شد.

این یادواره با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدای ورزشکار و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برگزار شد.

یادواره شهدای ورزشکار با حضور خانواده شهدا، ورزشکاران بسیجی، و مسئولین در حسینیه عاشقان ثارا… بندرعباس برگزار شد.