ویژه برنامه سین هشتم در بندرعباس برگزار می‌شود

مراسم پاک‌سازی سواحل رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها با عنوان سین هشتم هم‌زمان با سراسر کشور با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مراسم پاک‌سازی سواحل رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها با عنوان سین هشتم هم‌زمان با سراسر کشور با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در این شهر نیز برگزار می‌شود.

این ویژه‌برنامه همراه با جشن ساحل پاک، موسیقی زنده، برگزاری مسابقات و اهدای جوایز است و به‌طور مستقیم از شبکه استانی سیمای خلیج‌فارس پخش می‌شود.

سین هشتم هم‌زمان با آخرین جمعه سال ۲۴ اسفندماه ساعت ۱۶ در بوستان غدیر بندرعباس زیر پرچم برگزار می‌شود.