ویژه برنامه سین هشتم در بندرعباس برگزار شد

مراسم پاک‌سازی سواحل رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها با عنوان سین هشتم هم‌زمان با سراسر کشور با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در ساحل بوستان غدیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مراسم پاک‌سازی سواحل رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها با عنوان سین هشتم هم‌زمان با سراسر کشور با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در ساحل بوستان غدیر این شهر نیز برگزار شد.

این ویژه‌برنامه همراه با جشن ساحل پاک، موسیقی زنده، برگزاری مسابقات و اهدای جوایز بود.

سین هشتم هم‌زمان با آخرین جمعه سال در بوستان غدیر بندرعباس زیر پرچم برگزار شد.