دو انتصاب جدید در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

صبح امروز با حضور رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس دو انتصاب جدید در این سازمان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، با حکم الیاس محسنی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس احکام جدید مسئولین این سازمان به آن‌ها ابلاغ شد.

در این احکام که به صورت جداگانه ابلاغ شد، حمیدرضا کوهساری به عنوان مدیر درآمد و محمد حمزوی به عنوان کارشناس فرهنگی این سازمان منصوب شدند.