برپایی ایستگاه‌ فرهنگی و هنری خلیج‌فارس در پیاده رو حافظ بندرعباس

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ایستگاه‌ فرهنگی و هنری هم‌زمان با نهمین جشنواره بین‌المللی خلیج‌فارس در پیاده رو حافظ بندرعباس برپا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ایستگاه‌ فرهنگی و هنری هم‌زمان با نهمین جشنواره بین‌المللی خلیج‌فارس در پیاده رو حافظ بندرعباس برپا شد.

این ایستگاه‌های فرهنگی و هنری همراه با جشن‌های مردمی، اجرای موسیقی، بازی‌های بومی، نمایش و مسابقات بود.

چهار ایستگاه در محل‌های رو به روی بازار ماهی‌فروشان، پیاده‌روی حافظ، ساحل پانهو و پل رسالت به اجرای این ویژه برنامه‌ها اختصاص داده‌شده‌اند.