تقدیر فرمانده بسیج ادارات از رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

فرمانده بسیج ادارات سپاه ناحیه بندرعباس به پاس همکاری‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با مجموعه بسیج ادارات از الیاس محسنی رئیس این سازمان تقدیر به عمل آورد.