احکام کمیته‌ انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس صادر شد

احکام کمیته انضباطی باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس به مسئولین این کمیته‌ ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، احکام کمیته‌ انضباطی باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس از سوی الیاس محسنی، مدیرعامل باشگاه به مسئولین کمیته  مذکور ابلاغ شد.

طی این احکام آقایان محمد بدرقه به عنوان رئیس کمیته انضباطی، صادق ناصری به عنوان دبیر کمیته انضباطی، آبتین امیری، هومن رفیعی بندری و محمدامین شاهی به عنوان اعضای کمیته انضباطی باشگاه شهرداری بندرعباس منصوب شدند.

همچنین الیاس محسنی در حکمی دیگر صادق ناصری را به عنوان مدیر حقوقی باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس منصوب کرد.