کوی آیت ا… غفاری از محلات مستعد بندرعباس است

نشست هم اندیشی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با فعالان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی کوی آیت ا… غفاری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در این نشست بیان کرد: در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر بندرعباس همواره به دنبال ارتقای سطح فرهنگ، اجتماعی و ورزشی محلات هستیم.
الیاس محسنی ادامه داد: در نشاط اجتماعی بسیار نیاز به زمینه‌سازی داریم و می‌توانیم در این راستا انجام اقدامات مشترک با فعالین فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را در محلات به صورت ویژه صورت دهیم.
وی اضافه کرد: اگر بتوانیم برای جوانان و نوجوانان برنامه‌ریزی‌های داشته باشیم می‌توانیم در ادامه راه موفق باشیم و می‌توانیم ناهماهنگی‌های موجود را برطرف کنیم.
محسنی افزود: همه تلاشمان این است که در جهت پیشرفت شهر قدم برداریم و بتوانیم با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشیم و امور را به کمک یکدیگر پیش ببریم که با گفت‌وگو تبادل‌نظر بیشتر می‌توانیم به این امکان دست‌یابیم.
وی تصریح کرد: کوی آیت ا… غفاری یکی از محلات مستعد بندرعباس است و جوانان پویا و فعالی دارد که می توان با تعامل بیشتر با آن ها استعدادهای نهفته آن ها را شکوفا کرد و با شور و نشاط اجتماعی در این محله را فزونی بخشید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سیاست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تعامل هرچه بیشتر با فعالان عرصه های مختلف در محلات است و در همین راستا سعی بر این داریم با معتمدین و فعالان در محلات ارتباط دو سویه خود را گسترش دهیم.
گفتنی است در این نشست، فعالان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کوی آیت ا… غفاری به بیان دیدگاه و پیشنهادات خود در راستای پویایی هرچه بیشتر محله شان پرداختد و موانع و راهکارهای مختلف در این راستا مورد بررسی قرا گرفت و بنا شد این نشست ها در جهت نتیجه مناسب با دیگر معتمدین و فعالان این محله ادامه داشته باشد.