برگزاری پایگاه مشاوره و انتخاب رشته کنکور در فرهنگسرای دوراهی ایسینی

پایگاه مشاوره و انتخاب رشته کنکور در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس دایر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، پایگاه مشاوره و انتخاب رشته کنکور با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی دایر می‌شود.

در این پایگاه مشاوران مجرب کانون فرهنگی، آموزش (قلم چی) به مشاوره و راهنمایی در خصوص انتخاب رشته به علاقه مندان می‌پردازد.

این پایگاه که به‌صورت رایگان است، چهارشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس دایر می‌شود.