اختتامیه دومین جشنواره موسیقی شرجی برگزار شد

اختتامیه دومین دوره جشنواره موسیقی شرجی با تقدیر از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، پس از برگزاری نخستین دوره جشنواره موسیقی شرجی که با تلاش و حمایت اهالی فرهنگ و هنر در سال گذشته برگزار شد، اختتامیه دومین دوره این جشنواره نیز با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

در این جشنواره آثار موسیقیایی هنرمندان هرمزگان که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود، با رأی داوران و نظرسنجی مردمی برگزیده شده بودند که در اختتامیه این جشنواره معرفی و از آن‌ها تقدیر شد.

اختتامیه دومین جشنواره موسیقی شرجی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و دیگر مسئولین در سالن کانون پرورش فکری کودکان با حضور عموم شهروندان برگزار شد.

در این مراسم به پاس همکاری‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در مراحل مختلف این جشنواره تقدیر به عمل آمد.